Anker Hotel er et moderne konferansehotell med 296 hotellrom og 7 konferanserom. Hotellet har blitt utvidet og pusset opp de siste årene.

Anker Hotel er eid av stiftelsen Anker, som har som formål å eie og drive studentboliger. Alt overskudd fra hotellvirksomheten går derfor til søsterbedriften Anker Studentbolig. Hvis du bruker 1000 kr på Anker Hotel går ca. 200 kr til å bygge studentboliger. Det medfører at stiftelsen kontinuerlig kan utvide boligtilbudet til studenter og lærlinger i Oslo. Les mer om stiftelsen her.